กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 แจ้งประชุมชี้แจงความเข้าใจ การจัดสรรงบประมาณปี 2558 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน ไพรัช สถานรัมย์ 489
152 การปฐมนิเทศก่อนการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 645
153 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์และโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 649
154 งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 684
155 โครงการ"ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ" ถวายเป็นพระราชกุศล 78 พรรษา 484
156 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์และ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 526
157 กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ โครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" 799
158 โครงการสถานศึกษาแห่งความดีของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 435
159 แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไพรัช สถานรัมย์ 803
160 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ไพรัช สถานรัมย์ 939
161 ว16/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ไพรัช สถานรัมย์ 572
162 ตำแหน่งว่าง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้(บรรจุภายในเดือนธันวาคม 2557) ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไพรัช สถานรัมย์ 1256
163 ผลการพิจารณาย้ายครูสายงานการสอน ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไพรัช สถานรัมย์ 1097
164 แจ้งกรอกข้อมูลความต้องการครุภัณประจำห้องตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2559 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ไพรัช สถานรัมย์ 302
165 ผอ.สพม. เขต 8 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด 325
166 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 416
167 โครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" 384
168 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 501
169 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 584
170 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนช่องพรานวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557 493
171 การอบรมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (โซน ๓ ภาคกลางและภาคใต้) ไพรัช สถานรัมย์ 340
172 งานแถลงข่าวโครงการ"ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" 386
173 การสัมมนาสัญจรโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 430
174 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 533
175 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) 419
 
หน้า 7 จาก 61