ประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 แจ้งประชุมชี้แจงความเข้าใจ การจัดสรรงบประมาณปี 2558 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน ไพรัช สถานรัมย์ 498
152 การปฐมนิเทศก่อนการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 656
153 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์และโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 668
154 งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 697
155 โครงการ"ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ" ถวายเป็นพระราชกุศล 78 พรรษา 496
156 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์และ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 539
157 กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ โครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" 813
158 โครงการสถานศึกษาแห่งความดีของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 443
159 แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไพรัช สถานรัมย์ 813
160 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ไพรัช สถานรัมย์ 946
161 ว16/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ไพรัช สถานรัมย์ 580
162 ตำแหน่งว่าง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้(บรรจุภายในเดือนธันวาคม 2557) ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไพรัช สถานรัมย์ 1271
163 ผลการพิจารณาย้ายครูสายงานการสอน ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไพรัช สถานรัมย์ 1108
164 แจ้งกรอกข้อมูลความต้องการครุภัณประจำห้องตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2559 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ไพรัช สถานรัมย์ 308
165 ผอ.สพม. เขต 8 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด 332
166 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 424
167 โครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" 396
168 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 503
169 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 597
170 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนช่องพรานวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557 503
171 การอบรมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (โซน ๓ ภาคกลางและภาคใต้) ไพรัช สถานรัมย์ 348
172 งานแถลงข่าวโครงการ"ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" 391
173 การสัมมนาสัญจรโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 438
174 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 541
175 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) 426
 
หน้า 7 จาก 61