กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 แจ้งประชุมชี้แจงความเข้าใจ การจัดสรรงบประมาณปี 2558 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน ไพรัช สถานรัมย์ 617
152 การปฐมนิเทศก่อนการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 772
153 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์และโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 829
154 งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 835
155 โครงการ"ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ" ถวายเป็นพระราชกุศล 78 พรรษา 640
156 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์และ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 713
157 กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ โครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" 939
158 โครงการสถานศึกษาแห่งความดีของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 574
159 แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไพรัช สถานรัมย์ 917
160 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ไพรัช สถานรัมย์ 1050
161 ว16/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ไพรัช สถานรัมย์ 681
162 ตำแหน่งว่าง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้(บรรจุภายในเดือนธันวาคม 2557) ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไพรัช สถานรัมย์ 1411
163 ผลการพิจารณาย้ายครูสายงานการสอน ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไพรัช สถานรัมย์ 1303
164 แจ้งกรอกข้อมูลความต้องการครุภัณประจำห้องตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2559 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ไพรัช สถานรัมย์ 393
165 ผอ.สพม. เขต 8 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด 483
166 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 532
167 โครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" 490
168 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 605
169 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 730
170 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนช่องพรานวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557 631
171 การอบรมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (โซน ๓ ภาคกลางและภาคใต้) ไพรัช สถานรัมย์ 428
172 งานแถลงข่าวโครงการ"ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" 480
173 การสัมมนาสัญจรโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 546
174 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 624
175 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) 521
 
หน้า 7 จาก 61