กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณห้องกระดังงา คณะมนุษย์ศาสตร์ เสาวรส แก้วคชชา 622
2 บัญชีรายละเอียดขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ไพรัช สถานรัมย์ 931
3 บัญชีรายชื่อข้าราชการครู สายงานบริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งทางสังกัด สพม.8 ไพรัช สถานรัมย์ 1025
4 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา เสาวรส แก้วคชชา 600
5 อัตราว่างสำหรับเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.8 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ไพรัช สถานรัมย์ 2014
6 บัญชีรายชื่อข้าราชการครู สายงานการสอน ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งทางสังกัด สพม.8 (รอบ 2 ปี 2558) ไพรัช สถานรัมย์ 1638
7 ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสาวรส แก้วคชชา 609
8 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เสาวรส แก้วคชชา 826
9 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสาวรส แก้วคชชา 806
10 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ไพรัช สถานรัมย์ 560
11 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไพรัช สถานรัมย์ 561
12 โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ไพรัช สถานรัมย์ 702
13 "วันเกียรติยศ" โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ไพรัช สถานรัมย์ 755
14 เยี่ยมตรวจโรงเรียคุรุราษฤร์รังสฤษฏ์ และนิเทศ สังเกตการสอนภาษาอังกฤษ และพูดคุยกับนักเรียน เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ไพรัช สถานรัมย์ 647
15 ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1และนิเทศ สังเกตการสอนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนางแพปฐมพิทยา ไพรัช สถานรัมย์ 599
16 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ไพรัช สถานรัมย์ 533
17 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไพรัช สถานรัมย์ 738
18 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง และคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษ ไพรัช สถานรัมย์ 690
19 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. และ ผอ.ร.ร. ไพรัช สถานรัมย์ 2244
20 ประกาศเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไพรัช สถานรัมย์ 2785
21 ยกเลิกประกาศ และประกาศการขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.8 ไพรัช สถานรัมย์ 8704
22 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 3/2558 เสาวรส แก้วคชชา 691
23 การรายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA ของนักเรียนจบพร้อมรุ่น และนักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น ไพรัช สถานรัมย์ 911
24 บัญชีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.8 ไพรัช สถานรัมย์ 1433
25 ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลบำเหน็จบำนาญให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เสาวรส แก้วคชชา 730
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 61