สพป. / สพม. ที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มีดังนี้ (สามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่)

1. สพป. พิษรุโลก เขต 1
2. สพป. สุโขทัย เขต 2
3. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
4. สพป. ชัยภูมิ เขต 1
5. สพป. กาญจนบุรี เขต 4
6. สพป. นครป๗ม เขต 1
7. สพม. เขต 1
8. สพม. เขต 14
9. สพม. เขต 15
10.สพม. เขต 27
11.สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
12.สพป. พะเยา เขต 2
13.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2