สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกาศรับย้ายตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี ส่งคำร้องขอย้ายภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 042-230173