ข่าวประชาสัมพันธ์
       สพม.8 และกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ผอ.ประพัฒน์
คหินทรพงศ์ อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.8 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 20.00 น.
ณ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี