ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 การพัฒนางานในหน้าที่ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.8
รายละเอียดแนบท้าย