1. 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สพม.เขต 15  สพป.พะเยา เขต 1   สพป.ตาก เขต 1    สพม.เขต 34      สพป.เชียงราย เขต 1

สพป.สระบุรี เขต 2     สพป.นครพนม เขต 1     ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ผู้สนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซด์เขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 

  1. 2. ประชาสัมพันธ์การรับย้ายศึกษานิเทศก์  

สพป.กาญจนบุรี เขต 2   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประชาสัมพันธ์การย้ายศึกษานิเทศก์ ผู้สนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซด์เขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 

  1. 3. ประชาสัมพันธ์การรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  สพป.ภูเก็ต  สพป.ตาก เขต 1  สพป.นครพนม เขต 1 สพป.สมุทรสงคราม  ประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซด์เขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 

  1. 4. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์ 

สพป.ชุมพร เขต 1  สพป.นครราชสีมา เขต 4  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ผู้สนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซด์เขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง