DSC_0446
          วันที่ 2 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 น. นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8