วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี