วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.8 เป็นประธานในพิธี "วันเกียรติยศ" โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี