วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.8 พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมตรวจโรงเรียคุรุราษฤร์รังสฤษฏ์ และนิเทศ สังเกตการสอนภาษาอังกฤษ และพูดคุยกับนักเรียน เกี่ยวกับการศึกษาต่อ