นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.8 ไปเยี่ยมตรวจความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 และนิเทศ สังเกตการสอนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โรงเรียบางแพปฐมพิทยา