วันที่ 22 พ.ค. 2558 สพม.8 ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.8 เป็นประธานกรรมการประจำหน่วนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น และเดินทางพร้อมคณะเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด