วันที่ 19 พ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง และคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสุทินศิกดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี