สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 8 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลำดับถัดไป โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 10.00 น. จำนวน 3 กลุ่มรายวิชา ดังต่อไปนี้ ...