Webในเครือสพฐ.           

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยสังกัด สพม.8 ครั้งที่ 1/2557 และข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)

คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยผู้สอบแข่งขันได้(ข้อมูล ณ 22 มี.ค. 57)

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556   
  อ.ก.ค.ศ. สพม.8 มีมติแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8
 รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 
ประชาสัมพันธ์รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาา(เพิ่มเติม)
อนุมัติผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 


สพม.8 งัดงานรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงของสพม.8 เมื่่อวันที่10 เมษายน 2557
Read more...
++นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี...
Read more...
สพม.8 โดยนายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผอ.สพม.8 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ สพม.8 เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตัวขี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุม สพม.8...
Read more...
นาง++ปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนค่ายภาษาอังกฤษ english summer camp 2014...
Read more...
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ  
Read more...
- หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แจ้งประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2557- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
Read more...
       อ้างถึงหนังสือ สพม.เขต 8 ที่ ศธ 04238/928 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...
Read more...
+++สพม.8 โดยนายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และคณะ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในพิธีนี้ นายนิสิต...
Read more...

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

“อภิชาติ”จี้หาเหตุผลคะแนนโอเน็ตต่ำ ชี้เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ เผยการสอบเปลี่ยนเด็กทุกปีไม่ควรเอามาเปรียบเทียบ หวังลึกๆ หากทุกฝ่ายร่วมแก้จะส่งผลคะแนนโอเน็ตพุ่งวันที่ 15 เมษายน 2557...
นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)...
นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์...
กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดประชุมปฏิบัติการ ICT เพื่อการเรียนรู้ :...
คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นำโดย นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ และทีมงาน...
        วันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม...17 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1438 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
11 เม.ย. 2557 ก.ค.ศ.ยกเลิกแนวปฏิบัติว่าด้วยการประทับตรา สพท.และการลงนามในกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
11 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 1381 ลว 9 เม.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคลินิก HR สพฐ. (จำนวน 32 เขต)  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.3
09 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ขอให้ สพท.ที่สอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557 จัดส่งข้อมูลที่ตั้งของสนามสอบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ สพฐ.โดยด่วน  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
09 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1360 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช.,ม.ว.ม.และ ป.ช.) ประจำปี 2556  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.2
08 เม.ย. 2557 รายชื่้อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี พ.ศ.2556 สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
08 เม.ย. 2557 เรียน สพป.ทุกเขต รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประชุมปฏิบัติการวันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร สพฐ. ขอเรียนว่า ไม่ได้เลื่อนการประชุมปฏิบัติการในรุ่นใดทั้งสิ้น ยังคงประชุมปฏิบัติการตามกำหนดการเดิม ให้เข้าประชุมปฏิบัติการตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ.๐๔๐๐๙/ว๖๒๗๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรายชื่อผู้ประชุมปฏิบัติการเพิ่มเติมตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
04 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 1075 ลว 24 มึ.ค. 57 ประกาศการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 (รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโปรดคลิกดูที่เมนู obec awards 2556 ด้านขวาของเว็บไซต์นี้)  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.3
03 เม.ย. 2557 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่น 4,7 ระหว่างวันที่ 5-7,8-10 เม.ย.57  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
02 เม.ย. 2557 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 4 ข้อมูลจำนวนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างของลูกจ้างประจำ เพื่อใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.2
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
17 เม.ย. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]
11 เม.ย. 2557 เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต [โดย : สพม.เขต35]
10 เม.ย. 2557 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพม.เขต9]
09 เม.ย. 2557 (เอกสารเพิ่มเติม)รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
09 เม.ย. 2557 (เอกสารเพิ่มเติม)รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
09 เม.ย. 2557 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
09 เม.ย. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.ขอนแก่น เขต2]
09 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]
08 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพป.ปัตตานี เขต2]
08 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 [โดย : สพป.ชุมพร เขต1]
08 เม.ย. 2557 การเลื่อนขั้นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]
08 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 สังกัด สพป.ระนอง [โดย : สพป.ระนอง]
08 เม.ย. 2557 เลื่อนขั้นเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]
08 เม.ย. 2557 ส่งบัญชีแสดงผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน อันดับ คศ.4 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]
08 เม.ย. 2557 ส่งบัญชีแสดงผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน อันดับ คศ.4 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]

Personnel-News

    "คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว " "คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว "...
                             ...
  การประชุมชี้แจงการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 / 2557   สำนักงาน ก ค ศ จัดการประชุมชี้แจงการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย...
  ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี...

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

EofficeNew

8office_copy

sea50

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
bannerspr3

p_new2

sornor

gmr-spm8-2

head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้603
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้668
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2172
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5823
mod_vvisit_counterเดือนนี้12306
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27311
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น811555
เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode