Webในเครือสพฐ.           

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยสังกัด สพม.8 ครั้งที่ 1/2557 และข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)

คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยผู้สอบแข่งขันได้(ข้อมูล ณ 22 มี.ค. 57)

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556   
  อ.ก.ค.ศ. สพม.8 มีมติแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8
 รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 
ประชาสัมพันธ์รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาา(เพิ่มเติม)
อนุมัติผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 


โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ในโรงเรียน กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในเวลาราชการ (ดังรายละเอียดที่แนบ)
Read more...
สพฐ. ได้จัดสรรและส่งมอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โซน 3 (ภาคกลางและภาคใต้) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ของ สพม.8 จำนวน...
Read more...
Read more...
++ สพม.8 โดยนายภูวนาถ คงประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย (LIFE AVING)”ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”...
Read more...
          อ้างถึงหนังสือ สพม.8 ที่ ศธ 04238/1347 ลว. 21 เม.ย. 57  สพม.8 แจ้งให้โรงเรียนส่งตัวแทนคณะกรรมการเพื่อตรวจนับ รับมอบ...
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผอ.สพม.8 นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 6...
Read more...
สพม.8 สพม.8 โดยนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รักษาราชการแทน ผอ.สพม.8 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. ร่วมต้อนรับ...
Read more...
วันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น. สพม.8 โดยนางปลิฎสดา...
Read more...

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

กลุ่มบริษัท ทรู ได้ดำเนินโครงการทรูปลูกปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ ...
“อภิชาติ”จี้หาเหตุผลคะแนนโอเน็ตต่ำ ชี้เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ เผยการสอบเปลี่ยนเด็กทุกปีไม่ควรเอามาเปรียบเทียบ หวังลึกๆ หากทุกฝ่ายร่วมแก้จะส่งผลคะแนนโอเน็ตพุ่งวันที่ 15 เมษายน 2557...
นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)...
นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์...
กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดประชุมปฏิบัติการ ICT เพื่อการเรียนรู้ :...
คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นำโดย นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ และทีมงาน...24 เม.ย. 2557 ประกาศ สพฐ. รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.3
24 เม.ย. 2557 ซักซ้อมการจัดส่งข้อมูลผู้สมัครสอบที่สมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
24 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1515 ลว 22 เม.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคลินิก HR สพฐ. (ฟอร์มรนำเสนองานด้านบริหารงานบุคคล)  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.3
23 เม.ย. 2557 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
23 เม.ย. 2557 ให้ สพท.ที่สอบแข่งขันฯ ทุกเขต ส่งรายชื่่อผู้สมัครสอบที่สมัครเกินหนึ่งแห่ง และมาสอบที่ สพท. ส่งจำนวนผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข (ตามแบบฟอร์มดังแนบ)  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
22 เม.ย. 2557 ฟอร์มสมัครเข้าร่วมรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ กสจ. ชุดใหม่ (ชุดที่ 9) ส่วนข้าราชการ(ข้าราชการ) และผู้แทนสมาชิก(ลูกจ้างประจำ)  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
22 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว1503 การคัดเลือผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
22 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว1560 การคัดเลือผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
22 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว1560 การคัดเลือผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
21 เม.ย. 2557 ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี หลักสูตร การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
24 เม.ย. 2557 บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 [โดย : สพป.ปัตตานี เขต2]
24 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพป.ระนอง]
24 เม.ย. 2557 รายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1ปี พ.ศ. 2557 [โดย : สพป.สมุทรสงคราม]
23 เม.ย. 2557 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557 [โดย : สพป.กระบี่]
23 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพม.เขต17]
23 เม.ย. 2557 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูู้ช่วย ครัั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]
23 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพม.เขต34]
22 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สังกัด สพป.อบ.3 [โดย : สพป.อุบลราชธานี เขต3]
22 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 [โดย : สพป.พังงา]
22 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 [โดย : สพป.ชุมพร เขต1]
22 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. และ ภาค ข. [โดย : สพป.เพชรบูรณ์ เขต3]
21 เม.ย. 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]
21 เม.ย. 2557 รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 สังกัด สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
20 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพม.เขต42]
18 เม.ย. 2557 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [โดย : สพป.นครศรีธรรมราช เขต1]

Personnel-News

เก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งการติดตาม การสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส      
  นายอภิชาติจีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 18-20 เมษายน 2557 รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค    
    "คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว " "คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว "...
                             ...

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

EofficeNew

8office_copy

sea50

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
bannerspr3

p_new2

sornor

gmr-spm8-2

head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้85
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1940
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11014
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4998
mod_vvisit_counterเดือนนี้26146
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27311
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น825395
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode